Signerad A&A platta av David Elofssen som släppte denna som ett nytt projekt.