Silver& Gold enbart släppt i visst antal ex signerat Av hela bandet